Financien - Hollanda Diyanet Vakfı Yıldırım Beyazıt Middelburg Camii

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Financien

ANBI

6. Financiën

6.1 Manieren waarop de stichting geld werft.

Om alle doelstellingen te kunnen realiseren heeft de moskee financiële middelen nodig.
Daarnaast moet de Moskee haar vaste lasten en gemaakte schulden voor de nieuwe Moskee kunnen betalen. De stichting heeft de volgende methode om aan geld te komen.

Donaties

De stichting heeft ongeveer 250 leden die op maandelijkse basis een vrije donatie schenken aan de moskee.
Donaties vinden plaats door middel van automatische incasso, maandelijkse overboekingen of door kwitantie betaling.

Giften en sponsors

Naast donaties zijn incidentele giften ook een belangrijke inkomstenbron van de stichting. Er zijn moslims die vrijwillig aan de moskee schenken. Daarnaast zijn er  moslims die een bepaalde activiteit en/of een gedeelte van de activiteit willen sponsoren.
Zowel het bestuur als de aangewezen personen door het bestuur kunnen zich bezig houden met het werven van sponsoren voor de jaarlijkse terugkerende kosten op het gebied van onderhoud aan het pand en voor de jaarlijkse activiteiten van de stichting.


Collectes

Bij feestdagen zoals het suikerfeest en offerfeest worden collectes gehouden. Voor het organiseren van activiteiten of onderhoud aan het pand kan het bestuur incidenteel een beroep op een extra collecte. Waarmee de uitgaven deels kan worden bekostigd.

Een besluit om een extra collecte te houden wordt door het bestuur genomen. Deze extra collecte kan onder de leden gehouden worden, maar ook aangevraagd worden bij andere moskeeën. Ook voor ramp gebieden en voor andere moskeeën wordt gecollecteerd. Verzoek om een collecte te houden voor een andere moskee moet schriftelijk gebeuren en het bestuur beslist of er dan gecollecteerd mag worden.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting.


Voor het beheer van het vermogen van de stichting zijn alle bestuursleden verantwoordelijk.
De penningmeester houdt hier toezicht op en doet een verslaglegging aan het bestuur tijdens de bestuursvergadering.
De uitgaven worden gemaakt om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken, het vestigingspand te onderhouden en de vaste kosten te betalen. De besteding van het vermogen van de stichting wordt door het bestuur gedaan.
Voor grote bestedingen (boven €10.000,00) wordt de koepel orgaan Islamitische Stichting Nederland hiervan in kennis gesteld. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu