Organisatie van de Stichting - Hollanda Diyanet Vakfı Yıldırım Beyazıt Middelburg Camii

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Organisatie van de Stichting

ANBI

5. Organisatie van de stichting

5.1 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 9 personen, een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden.
De verschillende bestuursfuncties nemen veel tijd in de van de eigen vrije tijd. Ondanks dat, is de motivatie en voldoening zeer hoog omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.
Het bestuur functioneert volledig op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding.
Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Maandelijks komen de bestuursleden bij elkaar om te vergaderen en eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden voor de leden van de stichting.
De gehouden activiteiten en het financieel verslag worden gepresenteerd aan de aanwezigen.

Nieuwe bestuursleden worden eens per twee jaar gekozen/benoemd in deze algemene vergadering.



5.2 Toezichtcommissie

De toezichtcommissie is een controle mechanisme en maakt geen deel uit van het bestuur.
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is, hiervoor krijgt zij twee maal per jaar de gelegenheid om de financiën te controleren en brengt na aanleiding van deze controles jaarlijks een verslag van haar bevindingen uit.


5.3 Vrouwencommissie

De vrouwencommissie vertegenwoordigt de mening van de vrouwen in het bestuur. Ook organiseert de vrouwencommissie diverse culturele, educatieve activiteiten en evenementen speciaal gericht op vrouwen, ook dragen ze hun financieel steentje bij aan de Moskee door bijvoorbeeld het bereiden en verkopen van Turkse hapjes.


5.4 Jongerencommissie

Jongerencommissie brengt advies uit aan het bestuur omtrent de behoeften, wensen en moeilijkheden die (Turkse) moslim jongeren hebben. Daarnaast heeft deze jongerencommissie ook een trekkersrol bij het organiseren van activiteiten voor jongeren.



5.5 De Imam

De Imam van de Islamitische Stichting Nederland Yildirim Beyazit Moskee Middelburg is aangesteld door het Turkse Consulaat. De Imam is geen bestuurslid.
De Imam doet mee aan de bestuursvergadering als er activiteiten zijn waarbij de Imam een belangrijke rol in speelt.
Naast het leiden van de diensten gaat de imam op bezoek bij zieken, en overlijdensgevallen. (rouwbezoek). Daarnaast gaat de imam regelmatig op bezoek bij andere Moskeeën zowel in Nederland als in het buitenland.




 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu